Velkommen til KunstSentralenNord- kunstnæringsbedrift

KunstSentralenNord (KsN) er en profesjonell plattform som jobber med å koble visuelt kunstfelt og næringsfeltet/offentlig virksomhet for å sikre vekst og utvikling som identitetsskaper gjennom formidling, forståelse og merkevarebygging. Kunst er en sentral brikke i byutvikling, i bedriftsutvikling og livsutvikling. KunstsentralenNord er en arena for kunstnæringsvirksomhet. KsN tilbyr koordinerende kompetanse mellom kunstfeltet og næringslivet. Dette for å tilrettelegge/skape en profesjonell plattform mellom oppdragsgivere/kunder, tilbydere og etterspørrere. Denne koordinerende funksjonen skal og favne innfallsporten til virkemiddelapparatet, støtteordninger og være et ”NAV” som arbeider frem konkrete prosjekteringer med kunstfeltet og næringslivet/offentlig virksomhet. KsN vil i stor grad jobbe for å tilrettelegge for bedriftssamarbeid på bruk av kunst. KunstSentralenNord ( KsN) er organisert som enkeltpersonsforetak som ikke sitter på all kompetanse alene, men koordinerer kompetanse etter ulike prosjekter mellom næringslivet/offentlig virksomhet og kunstfeltet. KsN samarbeider med Kunscentralen i Oslo på enkelte større prosjekter. Arbeidet med utviklingen av bedriften ble operativt i november 2014. KsN har også godt samarbeid med advokat, grafiker, fotograf, og er finansiert av Tromsø kommunale næringsfond og Innovasjon Norge. KsN jobber med profesjonelle kunstnere som lever av sitt virke. Ideutvikler og innehaver av KcN er undertegnede.

Om innehaver og ideutvikler for KunstSentralenNord

Kristin Josefine SolstadKsN er utviklet av kunstsosiolog Kristin Josefine Solstad (med cand sociolgrad fra universitetet i Oslo med avhandlingen «Kunst og legitimitet» 1992). Min kompetanse og erfaring spenner seg over en 20 års praksis fra kunst-kultur og næringsfelt. Med prosjektledelse, organisasjonsutvikling, forvaltning og kommunikasjonsstrategier, formidling og overordnet forståelse for bruk av kunst og kultur i samfunnsutviklingen i erfaringssekken. Jeg har dessuten vært operativ gallerist og kurator på galleridrift («Det Flytende galleri MS Finmarken» Hurtigruten AS med visning av samtidskunst over en 4 års periode) i det private markedet. Jobbet en årrekke som kulturbyråkrat i kommuner og kunstaktør med egen kunstproduksjon. Innehaver/leder av KsN sitter og i Næringsforeningen i Tromsøregionen sitt fagråd for kultur, arrangement og reiseliv.