Velkommen til KunstSentralenNord- kunstnæringsbedrift

KunstSentralenNord (KsN) er en profesjonell plattform som jobber med å koble visuelt kunstfelt og næringsfeltet/offentlig virksomhet for å sikre vekst og utvikling som identitetsskaper gjennom formidling, forståelse og merkevarebygging. KsN jobber med prosjektledelse/styring og organisasjonsutvikling innen kunstfeltet. Andre konkrete arbeidsområder for KsN er Utsmykkinger, kuratering av utstillinger, redaksjonelt arbeid/forfatte kunstkataloger, og samfunnsdebutant på VERDIEN av kunst i samfunnslivet og vårt hverdagslige liv i tillegg til foredragsholder over samme tema. Med historisk blikk bygger vi samtid, og formidler samtid for fremtid ved bruk av kunst. Kunst er en sentral brikke i byutvikling, i bedriftsutvikling og livsutvikling. KunstsentralenNord er en arena for kunstnæringsvirksomhet. KsN tilbyr koordinerende kompetanse mellom kunstfeltet og næringslivet. Dette for å tilrettelegge/skape en profesjonell plattform mellom oppdragsgivere/kunder, tilbydere og etterspørrere. Denne koordinerende funksjonen skal og favne innfallsporten til virkemiddelapparatet, støtteordninger og være et ”NAV” som arbeider frem konkrete prosjekteringer med kunstfeltet og næringslivet/offentlig virksomhet. KsN vil i stor grad jobbe for å tilrettelegge for bedriftssamarbeid på bruk av kunst. KunstSentralenNord ( KsN) er organisert som enkeltpersonsforetak som ikke sitter på all kompetanse alene, men koordinerer kompetanse etter ulike prosjekter mellom næringslivet/offentlig virksomhet og kunstfeltet. KsN samarbeider med Kunscentralen i Oslo på enkelte større prosjekter. Arbeidet med utviklingen av bedriften ble operativt i november 2014. KsN har også godt samarbeid med advokat, grafiker, fotograf, og er finansiert av Tromsø kommunale næringsfond og Innovasjon Norge. KsN jobber med profesjonelle kunstnere som lever av sitt virke. Ideutvikler og innehaver av KcN er undertegnede.

Om innehaver og ideutvikler for KunstSentralenNord

Kristin Josefine SolstadKsN er utviklet av kunstsosiolog Kristin Josefine Solstad (med cand sociolgrad fra universitetet i Oslo med avhandlingen «Kunst og legitimitet» 1992). Min kompetanse og erfaring spenner seg over en 25 års praksis fra kunst- og næringsfeltet, samt utdanningsfeltet. Med prosjektledelse, organisasjonsutvikling, forvaltning og kommunikasjonsstrategier, formidling og overordnet forståelse for bruk av kunst og kultur i samfunnsutviklingen i erfaringssekken. Jeg har vært operativ gallerist og kurator på galleridrift («Det Flytende galleri MS Finmarken» Hurtigruten AS med visning av samtidskunst over en 4 års periode) i det private markedet. Jobbet en årrekke som kulturbyråkrat i kommuner og kunstaktør med egen kunstproduksjon. Foruten å være prosjektstyrer og hovedkurator for Tromsøutstillingen 2023 har jeg stått som prosjektleder for piloten Kunstens Hus i Tromsø i regi Tromsø Kunstforening. Sentralt i dette arbeidet, foruten kunstnerisk innhold/drift/publikumsutvikling og organisasjonsplan har jeg gjennomført en markedsundersøkelse mot næringslivet for bruk, kunnskap og behov for kunst. Til sammen har jeg kuratert ca. 45 utstillinger, også vært kurator og ansvarlig for Nordlysforestillingene over en 6 års periode i forbindelse med Nordlysfestivalen i Tromsø, en internasjonal musikkfestival.   Innehaver/leder for KsN har også sittet som komiteleder for fagrådet for kultur, arrangement og reiseliv i Næringsforeningen Region Tromsø.