Tjenester som KsN gir: Til Næringslivet/offentlig virksomhet:
 • Kurator
 • Redaktør/forfatter av kunstkataloger
 • Utsmykkingsoppdrag
 • Prosjektstyring, sikre at kunden får det kunden ønsker, ta ansvar for gjennomføring av samarbeid med kunstfeltet fra A til Å
 • Bindeledd mellom kunstfeltet og bedrifter/offentlig virksomhet
 • Synliggjøre kunstproduksjoner, muligheter, utvikling
 • Eksemplifisere bruk av kunst/estetisk kompetanse i omdømmebygging
 • Kartlegging/katalogisering
 • Foredrag på bruk av kunst som samarbeidspart.
 • Programstyring/konkurranseanbud
 • Markedsundersøkelser/rådgivning
 • Tilrettelegge for kreative prosesser
 • Workshops
Til kunstfeltet og kunstinstitusjoner:
 • Publikumsundersøkelser
 • Prosjektstyring. Sikre ordnede forhold og tilrettelegging for gjennomføring av tilbud og etterspørsel, fra A til Å i en kontraktsforhold
 • Være en operativ aktør for sammenkobling med næringslivet/offentlig virksomhet
 • En oppdragsbank
 • Rådgivning i markedspresentasjon, søkersituasjon
 • Formidler
 • Kunstnæringsklynge/nettverksutbygger
 • Rådgivende innen bruk av estetisk kompetanse for samfunnsutviklingen.
 • Workshops
KsN har et avtaleverk for kontraktsinngåelser som er utarbeidet av advokat. KunstsentralenNord har ikke all kompetanse selv i bedriften, men kjøper inn tjenester etter behov. KsN kommer gjerne til din bedrift for å presentere tjenesten. KsN gir veiledning i hvordan løfte din bedrift ved å ta i bruk estetisk kompetanse. KsN setter og i gang prosesser,  med byggherrer som ønsker å integrere kunst i sine eiendommer. KsN fører da oppdrag i havn som prosjektleder i arbeidesprosessene.