Vi du delta på TU 2024? Tid og sted er november 2024, i Galleriet på Kulturhuset, hvor vi også har bygd en fleksibel løsning med løsvegger for å huse langt flere verk enn Galleriet vanligvis tar.

Søknadsfrist: 17. mai 2024

Vi kan regne med å vise ca. 50-60 verk, alt etter størrelsene og form på verkene. TU 23 ble en stor suksess og vi tar et steg videre. Denne gang kan vi også ta inn mindre skulpturer, foruten maleri, foto, tegning, grafikk og tekstilkunst. Tromsøutstillingen i regi KunstsentralenNord er en salgsutstilling. Vi inviterer kunstnere bosatt i Tromsø m/omegn (inkluderer kommunene Karlsøy, Senja, Balsfjord, Storfjord og Lyngen, samt utflyttet Tromsøfolk) til å sende inn verk for juryering:

Det du trenger å gjøre er å sende inn 2 verk med følgende info:

Foto av verk Filformat:

JPEG, PNG eller TIFF. Fil størrelse: max. 2 MB, anbefalt 300 dpi oppløsning.

Merk bildefilene med: Tittel, størrelse (først bredde x høyde) (inkl. evt. innramming), medium, produksjonsår. [Eksempel: landskap2_80x60_akrylpålerret_2022]

Fotos er ikke bare for juryering, men også for visning i digital katalog. Unngå reflekser i eventuelt glass og sterkt blitzlys, bruk foto av så god kvalitet som mulig. Kuratorer forbeholder seg retten til å avvise verk som avviker for mye fra innsendte fotos. Når kurateringsprosessen er i gang vil du få beskjed om du får med begge verkene eller bare ett.

Dimensjoner

For foto/tekstil/maleri/grafikk ønsker vi ikke verk større enn 120x150 cm.

Dimensjoner skal oppgis, inkludert eventuell passepartout/ramme!

Innramming må være av akseptabel kvalitet, ikke i klipsrammer e.l., men heller ikke i for tunge. I Galleriet må bl.a. oppheng skje med snører fra list under himling og noe montering verk på direkte på vegg.

For mindre skulpturer må sokkel tas med i størrelsesinfo (sokkel og kunstverk, høyde, bredde).

Beskrivelser

Send en tekst om teknikken du bruker, og visjonen bak din kunstproduksjon - ikke mer enn et par avsnitt. Skriv inn tittel, utsalgspris, kunstform, størrelser og produksjonsår (må være fra siste 5 år) for verkene du sender inn, samt kontaktinfo (mobilnummer, epost- og postadresse).

Ovennevnte materiale sendes både til prosjektstyrer/kurator kunstsosiolog Kristin Josefine Solstad og co-kurator/kunstner Kai Mørk Mortensen: k-j-sols@online.no og kaimm@online.no

Tromsøutstillingen er et kunstnerstyrt visningsarrangement, som består av fem kunstnere i prosjektgruppen. Prosjektgruppen fungerer som utvelgelseskomite for TU. TU24 er en salgsutstilling og TU tar 30% av utsalgspris. I tillegg betales 5% BKH avgift. Alle får skriftlig beskjed om utfallet av juryeringen i løpet av første halvdel av juni. Kunstnere som blir antatt får da også tilsendt utstillingsavtale.

Krav til deltagelse

For å delta på TU må du være operativ i din kunstproduksjon, være bosatt i Tromsø m/omegn, og hatt utstillinger i løpet av de siste fem årene. Akademisk utdannelsesbakgrunn innen kunstfag vil ikke være et krav.

Kunstner dekker selv frakt til, eventuelt leverer verkene til utstillingslokalet, samt dekker forsikring av eget verk under utstillingsperioden om ønskelig. TU bistår med å ordne frakt dersom kunstner bor mer enn 5 mil fra Tromsø, om kunstner selv ikke har anledning til å hente verk som ikke blir solgt på utstillingen.

Litt info om TU

Tromsøutstillingen er et utstillingsarrangement hvor vi i en kunstnerstyrt prosjektgruppe på fem kunstnere og kunstaktører jobber for å få på plass en årlig utstilling med kunstnere i byen og omegn. Første TU, ble arrangert i november 2023 med stor suksess, både mht. publikumsbesøk, høy salgsprosent, støtte fra næringslivet og Tromsø kommune, samt stor interesse fra politikerne i byen. I tillegg kan nevnes at vi hadde stor pressedekning, både i lokale aviser og NRK radio, samt oppslag i nasjonale kunstmagasiner. Vi utarbeidet en digital katalog over alle deltakende kunstverk, se https://kunstsentralennordsolstad.no/tromsoutstillingen-2023/

Tromsøutstillingens visjon er å løfte frem samtidskunst innen nevnte kunstform, og vil på sikt bli utviklet til å favne om alle samtidskunstformer. Vi søker å jobbe for et mangfoldig og inkludering, både i kunstformer og for publikum, der kunst møter folk og folk kunst. Kunst er vår fellesnevner, så om du er norsk, samisk, kvensk, eller kommer fra andre himmelstrøk er av underordnet betydning. Vårt fokus er kunst. Kunstverket selv avslører sin opphavsmann, både kulturelt og geografisk mm.

Vi vil jobbe for større visningsrom for 2025 og kommende år, og har som mål å bli en del av det fremtidige Kunstens Hus, men fortsatt drevet av prosjektgruppen i TU. Prosjektstyrer/kurator for TU Solstad, stod som prosjektleder for piloten Kunstens Hus i regi Tromsø kunstforeningen, og ledet da også kunstkomiteen for piloten hvor b.la. Mørk Mortensen og Nilsen satt i kunstkomiteen.

Tromsø by er en levende kulturby. Byen har et vitalt og anerkjent kunstmiljø som er i vekst, men mangler likevel nok visningsarenaer for enkelte kunstformer som maleri, skulptur, fotografi og tekstil. Kunstnere er enten forvist til andre steder i inn- og utland eller til digitale plattformer for å få vist disse kunstformene. TU er et supplement i kunstfeltet for å få vist bredden og mangfoldet av samtidskunstens som produseres lokalt.

Søknadsfrist: 17. mai 2024.

Vi gleder oss allerede til TU 24!


Beste hilsen oss i prosjektgruppen for Tromsøutstillingen:

Prosjektstyrer kunstsosiolog/kunstner/kurator Kristin Josefine
Co-kurator/kunstner Kai Mørk Mortensen og kunstnerne Jan Iversen, Hanne Synnøve Nilsen og Eva Skulgam