Oppdrag utført av KsN i fra perioden 2015-2019

 • Under arbeid, Nordlysfestiovalutstillingen «Maleriets Musikalitet» 2020 Utstillere Anna-Brith Arntsen og Svein Arild Berntsen
 • Under arbeid, «Kunstpark» i Tromsø med 5 skulpturer av kunstneren Knut Fjørtoft ( 1960-2017)
 • Kobling av kunstfelt og næringsfelt, «Tekstilkunst og Interiør» Senab Eikeland AS Tromsø høst 2019
 • Kuratering av jubileumsutstilling Synvis Glinn Nordin 70 år og 40 års kunstnerskap, Tromsø Kulturhus Høst 2019
 • Kuratering av jubileumsutstilling i offentlig rom i anledning Tromsø bys 225 års dag «Kunstløypa» Tromsø Kommune vår 2019
 • Kuratering av utstilling, «Litteratur og billedkunst for barn», i samarbeid med forfatter Cecilie Lanes, Tromsø bibliotek vår 2019
 • Kuratering av Nordlysfestivalutstillingen Urban Movement 2019
 • Utsmykkingsoppdrag for Sommarøy Hotell 2018/19
 • Kunstmontering, utsmykkingsoppdrag Hagb. Kræmer AS, Tromsø høst 2018
 • Arrangement «Heksebrenning» med avduking av kunstverk og foredrag, i regi KunstsentralenNord i samarbeid med Tromsø Museum 24.september 2018
 • Tekst av Kristin Josefine Solstad/KsN i magasinet Billedkunst ( NBK) 12 september 2018
 • Prosjektleder utsmykningsoppdrag for Kræmer eiendom AS. Pågående.
 • Salg/formidling av kunst. Pågående.
 • Kunstregistrering for privat aktør. Juni 2018
 • Kunstregistrering for Kræmer eiendom AS. Mai 2018
 • Kuratering. Nordlysfestivalutstillingen 2018, i samarbeid med Nordlysfestivalen. Pågående Utvalgte kunstnere er Thor Erdahl, Jenny-Marie Johnsen og Myriam Borst
 • Kuratering Fotoutstilling «Livet og Naturen» med kunstfotograf Kenneth O Skulbru på Tromsø Bibliotek, Tromsø 2017
 • Kunstbokprosjekt, over kunstnerskapet til Bjørn Elvenes, som ledd i KunstsentralenNords visjon om å løfte frem Nordnorske kunstnere. Pågående 
 • Kunstregistrering, for Quality hotel Saga, Tromsø 2017
 • Utredning/undersøkelse Kunst og næringsfelt for Nordnorske Kunstnersenter, Svolvær 2017
 • Revitalisering, kunstplassering. Utarbeidelser av planløsninger for konferanserom, gjennomgangsårer og oppholdssteder, med bruk av kunst for å løfte romfølelse og brukervennlighet, for attraktive møteplasser for St-Elisabeth Hotell og Helsehus. Tromsø 2017 prosjekt II
 • Rådgivning for strategiplan for kunstregistrering for Brødrene Dahl AS Oslo/Tromsø, 2016/17
 • Kuratering av Nordlysfestivalutstillingen «Views 4 The North», med kunstnerne Knut Fjørtoft, Bjørn Elvenes, Hanne S Nilsen og Eva Skulgam, for Nordlysfestivalens jubileumsforestilling. Tromsø 2017
 • Foredrag, « Hvorfor kunst ikke er luksus» Østfold Kunstfestival, Fredrikstad 2016
 • Revitalisering og bruk av kunst, innkjøp av kunst, kunstregistrering og versetekstproduksjon for St-Elisabeth holding AS (Hotell og Helsehus) Tromsø, 2016 prosjekt I
 • Kunnskapsproduksjon, skribentoppdrag « Kunst som fortelling» for Forlag Utenfor Allfarvei, Harstad, 2016
 • Kunnskapsproduksjon, skribentbidrag «Verdien av Kunst» i boken «Kvinnfolk» Forlag Utenfor Allfarvei» Harstad 2016
 • Markedsundersøkelse, Kunst og næring, kundebehov, finansiert av Innovasjon Norge  2015
 • Fotografering og manipulering av kunst i offentlige bygg ( lokalisert i Tromsø), i samarbeid med kunstner Kai Mørk Mortensen 2015
Foruten innkjøp av kunst via KunstsentralenNord til private aktører, har KsN solgt verk til Kræmer AS, Universitetssykehuset Nord-Norge og St-Elisabeth Hotell og Helsehus